Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

Jätevesien sisältämän fosforin talteenottoon ja kierrätykseen vauhtia Euroopasta

Kati Berninger Julkaisupäivä 19.6.2017 10.24 Blogit

Jätevedenpuhdistamot pystyvät nykyisin poistamaan typpeä ja fosforia jätevesistä tehokkaasti, mutta näiden ravinteiden talteenotto ja kierrätys vaatii uudenlaisia ratkaisuja. Tällä hetkellä fosfori jää puhdistamolietteeseen, jonka maatalouskäyttöön liittyy haitta-aineriskejä ja imago-ongelmia. Lupaavia teknisiä ratkaisuja fosforin hyödyntämiseen on jo olemassa ja uusia kehitetään jatkuvasti, mutta niiden käyttöönotto vaatii ohjauskeinoja.

Ohjauskeinojen tarkoitus on ohjata toimintaa haluttuun suuntaan, tässä tapauksessa kannustaa ottamaan talteen ja kierrättämään fosforia. Ne voivat olla keppejä tai porkkanoita eli joko hillitä tai kannustaa toimintaa. Ohjauskeinoja ovat mm. säädökset, verot, päästökauppa, tiedotus ja vapaaehtoiset sopimukset.

Jätevesien fosforin talteenottoa ja kierrätystä kannustamaan on eri Euroopan maissa otettu käyttöön uudenlaisia ohjauskeinoja. Näistä pisimmälle viety on jätevedenpuhdistamoihin kohdistuva fosforin talteenottovelvoite puhdistamolietteestä ja tuhkasta. Tällainen säädös on Sveitsissä jo voimassa, Saksassa hyvin lähellä lopullista hyväksymistä ja Itävallassa valmisteilla. Kaikissa maissa on velvoitteen voimaantulolle pitkä siirtymäaika. Tällä välin esimerkiksi Sveitsissä varastoidaan puhdistamolietteen poltosta syntyvää tuhkaa, jotta fosfori voidaan siitä myöhemmin erottaa teknologian kehittyessä.

Saksassa Baden-Württembergin osavaltiossa on suunnattu Euroopan Aluekehitysrahaston tukirahoja koelaitoksiin ja suuren mittakaavan teknisiin pilotteihin. Koehankkeet kierrättävät fosforia puhdistamolietteistä tai lietteen poltosta syntyvästä tuhkasta.

Ruotsissa on luotu jätevedenpuhdistamoille sertifiointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on vähentää puhdistamoille tulevien haitallisten aineiden määrää ja lisätä turvallista ravinteiden kierrätystä. Järjestelmä asettaa tiukat vaatimukset sekä puhdistamoille tulevalle jätevedelle että niistä lähtevälle lietteelle. Vain laatukriteerit täyttävät lietteen erät hyväksytään sertifioituna maatalouskäyttöön. Noin puolet Ruotsin jätevesilietteestä on sertifioinnin piirissä. Sertifiointi parantaa lietteen laatua ja hälventää pelkoja.

Uusien tuoteryhmien markkinoille pääsy on joskus hankalaa. Alankomaissa on tehty vuonna 2011 fosforin arvoketjua koskeva sopimus, jossa 20 eri tahoja edustavaa organisaatiota on sitoutunut erilaisiin fosforin kierrätystä ja kierrätetyn fosforin markkinan luomista edistäviin tavoitteisiin. Mukana olevat lannoitteiden myyjät ja viejät ovat sitoutuneet muun muassa käyttämään kasvavan, sataa prosenttia tavoittelevan osuuden kierrätettyä fosforia tuotantoprosesseissaan.

Suomessa etsitään tällä hetkellä ohjauskeinoja vauhdittamaan uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Voimme ottaa oppia muiden maiden ratkaisuista, vaikkei niitä aina voikaan ottaa täällä suoraan käyttöön.

Teksti: Kati Berninger
Kuvituskuva: Wikipedia, flickr.com, (CC BY 2.0)

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.