Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

Kokeilukulttuurin opit arviointiin

Riina Antikainen Julkaisupäivä 10.4.2018 14.59 Blogit

Mitä kokeilukulttuurilla on saavutettu ja mitä siitä on opittu? Entä mitä kokeilukulttuurin kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi kannattaisi jatkossa tehdä? Näihin kysymyksiin vastataan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa Kokeilukulttuuri Suomessa – opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU).

Kokeilujen ja kokeilevan kulttuurin edistäminen on Juha Sipilän hallitusohjelman keskeinen keino uudistaa yhteiskuntaa ja eri alojen toimintatapoja sekä tuottaa uutta kasvua. Kokeilukulttuuri on jalkautunut suomalaisiin kuntiin ja julkishallintoon, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan. Osa kokeiluista on jo muuttunut pysyväisluonteisiksi, ja haastanut olemassa olevia käytäntöjä. Esimerkiksi pienimuotoisesta kansalaisaloitteesta alkanut Ravintolapäivä on laajentunut ja jalkautunut pysyväksi käytännöksi, haastaen samalla aiempia toimintatapoja. Tällaisten ruohonjuuritason kokeilujen lisäksi Suomeen on perustettu kokeilukeskittymiä, joita ovat erilaiset kokeiluverkostot, kuten digikunnat, hiilineutraalit kunnat (HINKU) ja resurssiviisaat kunnat (FISU) ja toimeenpantu strategisia kokeiluja, joita ovat muun muassa perustulokokeilu, kielikokeilu ja alueelliset työvoima- ja yrityspalvelukokeilut. Puhutaan kokeilukulttuurista, joka on laajempi kokonaisuus kuin yksittäiset kokeilut. Se korostaa vuorovaikutusta ja prosessista oppimista. Samalla tunnustetaan epävarmuus ja ennustamattomuus sekä epäonnistumisen mahdollisuus olennaisina osina kokeiluprosessia. Keskeistä kokeilukulttuurin omaksumisessa on ajattelutavan muutos.

Kokeilujen arviointi on keskittynyt yksittäisten kokeilujen arviointiin, mutta kokeilukulttuurin oppeja ei ole kattavasti koottu. Kokeilukulttuurin edistämisen ja vahvistamisen vuoksi on tärkeää koota kokeilujen ja kokeilukulttuurin anti ja opit tähän asti, ja laatia suosituksia kokeilukulttuurin kehittämiseksi ja sen hyödyntämiseksi.

KOKSU-hanke tuottaa vuoden 2018 kokonaisvaltaisen arvioinnin suomalaisen kokeilukulttuurin nykytilasta ja arvioi hallituksen ”Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri” -kärkihankkeen sekä hallituksen strategisten kokeilujen merkitystä ja vaikutuksia siihen. Lisäksi hanke tuottaa perustellun ehdotuksen kokeilukulttuurin edistymisen seurannan systemaattisesta toimintamallista ja arviointikehikosta sekä laatii suosituksia kokeilukulttuurin jatkotoimenpiteistä seuraavalla hallituskaudella.

Hanke on vuorovaikutteinen ja osallistava, ja sidosryhmät voivat antaa näkemyksiään muun muassa kyselyissä, haastatteluissa ja työpajoissa. Toivottavasti olet mukana kehittämässä suomalaista kokeilukulttuuria!

Hankkeen toteuttajat ovat Suomen ympäristökeskus (SYKE, koordinaattori), Tampereen yliopisto (TAY) ja Innotiimi Oy.

Lisätietoja:

Teksti: Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus
Kuvituskuva: kokeilevasuomi.fi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.