Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

KUNiT-hanke tuotti oikea-aikaista tietoa kuntien digipotentiaalista

Anne-Marie Välikangas Julkaisupäivä 14.2.2019 11.11 Blogit

Juha Sipilän hallituksen kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsimiseen tähtäävän reformin osana hallitus päätti valmistella kannustinjärjestelmän kuntien digitalisaation edistämiseksi. Digitalisaation avulla tavoitellaan toimintojen tehostamista ja myös kustannuskehityksen hillitsemistä.

Tarvitsimme kannustinjärjestelmän valmistelun tueksi jäsenneltyä ja analysoitua tietoa kuntien digitalisaation tilasta, digitalisaation mahdollistamasta säästöpotentiaalista sekä perusteltuja näkemyksiä keinoista, joilla kuntia kannustettaisiin digitalisaatioon.

Niinpä helmikuussa 2018 käynnistettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa KUNiT-hanke, jonka toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen Kuntaliitto ry ja Oulunkaaren kuntayhtymä.

Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä toteutetaan valtionavustuslain mukaisina valtionavustuksina. Valtion vuoden 2019 talousarviossa on varattu toteutukselle määräraha. Parhaillaan on lausuntokierroksella valtioneuvoston asetusluonnos, jolla säädettäisiin kuntien digitalisaation edistämiseen osoitetun valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

KUNiT-hankkeessa tuotettua tietoa on hyödynnetty ja hyödynnetään edelleen suunniteltaessa ja tarkennettaessa avustuksen myöntämisen kriteerejä ja kohdentamista sekä rahoitettavien hankkeiden seurantaa ja tulosten levittämistä.

Asetus määrittelee avustukselle puitteet. Avustuksen kriteerejä täsmennetään vielä varsinaisten hakuprosessien käynnistyessä. Tätä valmistelua tehdään parhaillaan. Ensimmäinen haku on tarkoitus käynnistää heti valtioneuvoston hyväksyttyä asetuksen.

Kannustimen käyttöä on tarkoitus jatkaa myös vuoden 2019 jälkeen. KUNiT-hankkeessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää myös jatkovalmistelussa. Selvitys antoi myös yleisemmin arvokasta perustietoa kuntien digitalisaatiosta ja toi hyvin esiin kuntakentän näkemyksiä ja kokemuksia. Uskon, että tätä tietoa voidaan hyödyntää tulevallakin hallituskaudella.

Hyvä vuorovaikutus ja oikea ajoitus edistävät tiedon hyödyntämistä

Vuoropuhelu tutkijoiden kanssa oli toimivaa ja hyvää. Koin tärkeäksi sen, että hankkeeseen liittyi työpajoja kuntaedustajien kanssa. Näin saatiin aikaan erittäin antoisaa vuoropuhelua tutkijoiden, kuntakentän ja ministeriöiden edustajien kesken.

Tiedon hyödyntämistä edistää erityisesti oikea ajoitus. Tietoa tarvitaan erityisesti valmisteluvaiheessa ja jos tieto ei kiinnity virkavalmisteluun, se jää helposti liian vähälle huomiolle.

Kaiken kaikkiaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeet ovat olleet arvokkaita tiedon lähteitä. Selvityksiä ja tutkimuksia tarvitaan tueksi, kun suunnitellaan ja viedään eteenpäin uudistuksia tai etsitään uusia ratkaisumalleja.

Lisätietoja:

Teksti: Anne-Marie Välikangas, valtiovarainministeriö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.