Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

Ovi auki parhaalle asiantuntemukselle

Taina Kulmala Julkaisupäivä 11.1.2016 12.10 Blogit

Valtioneuvoston kanslia avasi kuukausi sitten haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevat selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat (yhteensä 9,6 miljoonaa euroa). Hakukierroksia on takana edellisen hallituksen toimesta neljä. Haussa olevat teemat on suoraan kytketty Juha Sipilän hallitusohjelman painopistealueisiin ja niissä toteutettaviin kärkihankkeisiin.  

Vaikka julkisuudessa onkin tartuttu yksittäisiin kommentteihin siitä, miten nykyinen hallitus suhtautuu tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa, kertoo selvitys- ja tutkimussuunnitelman kysymyksenasettelu mielestäni toista kieltä. Suurin osa avoinna olevista kysymyksistä alkaa sanoilla miten, millainen tai mikä/mitkä. Hallitus on asettanut ohjelmassaan selkeät tavoitteet ja rakentanut vision Suomelle 2025 ja nyt avoimesti kysytään parhailta asiantuntijoilta miten, millä keinoilla ja millaisia vaikutuksia näillä uudistuksilla saadaan. Kysymykset ovat avoimessa haussa erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä organisaatioita. Ovi on auki parhaalle asiantuntemukselle.

Selvitys- ja tutkimustoiminnan avoin haku ja sen valmistelu on keskusteluttanut virkakuntaa ja palautetta on saatu haun valmistelun isosta työmäärästä. Avoimuuteen ja hallinnossa poikkisektoraalisuuteen perustuva toimintatapa on toki työläämpää ja haastavampaa kuin suorahankinnat tutuilta toimijoilta, mutta vaiva on varmasti sen arvoista. Kun selvitys- ja tutkimuskysymykset vastaavat hallitusohjelman kärkihankkeiden kysymyksiin, on tärkeää saada mukaan vastaamaan parhaat käytettävissä olevat asiantuntijat niin tutkimuslaitoksista kuin yrityksistä tai järjestöistäkin. Tällä hakukierroksella on myös parannettu kansainvälisten osaajien osallistumismahdollisuuksia hakuun. Avoimen haun yhtenä tiedostettuna haasteena on kuitenkin se, löytyykö kaikkiin teemoihin hakijoita ja oikeanlaista osaamista, koska hankkeet ovat keskenään lähellä toisiaan ja toisaalta kovin eri kokoisia kestonsa ja laajuutensa puolesta. Edellisillä hakukierroksilla on opittu, ettei kaikkiin kysymyksiin ole löytynyt vastaajia eikä hanke-ehdotuksia ole saatu. 

Avoimen haun näkyvyys ja koko toiminnan kiinnostavuus tutkijakentällä on haaste, johon pyrimme monilla keinoilla vaikuttamaan. Selvitysten ajankohtaisuus ja poliittinen kiinnostavuus sekä tilaus toiminevat vetovoimatekijöinä ja toivomme myös, että toimintaan sisälle rakennettu vuorovaikutteisuus ja mahdollisuudet päästä vaikuttamaan motivoivat tutkijoita.

Koko toiminnan näkyvyyden kehittämisessä otettiin muutama viikko sitten merkittävä askel, kun vuorovaikutteinen verkkoalusta tietokayttoon.fi/teas-kartta avattiin kokeiluluontoisesti. Verkkoalustalle on koottu vuosina 2014 ja 2015 alkaneiden valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeiden keskeinen anti. Hankkeet on teemoiteltu alustalle hallituksen kärkihankkeiden mukaan. Sivusto antaa yleiskuvan siitä, millaisia ratkaisuja selvitetään ja mistä voi löytää lisätietoa hankkeista, niiden toteuttajista ja sisällöistä.

Visuaalinen kartta on yksi uusi keino lisätä avoimuutta ja myös keskustelumahdollisuuksia hallituksen politiikan tavoitteiden toteuttamisen keinovalikoimasta. Toivomme tämän selvitys- ja tutkimustoiminnan näyteikkunan omalta osaltaan rohkaisevan tutkijoita tuomaan esiin asiantuntemustaan, joko tukien tehtyjä havaintoja tai nostaen esiin uusia näkökulmia haastamaan jo esitettyjä tuloksia. Aito keskustelu tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavista keinoista ja niiden mahdollisista vaikutuksista on aina tarpeen. Tervetuloa mukaan!

Tutkimusrahoituksen avoin haku

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.