Aino Harinen

Kirjoittaja työskentelee viestinnän tutkijana Pelastusopistolla, missä Harinen on mm. tutkinut ja kartoittanut pelastusalan viestinnän käytäntöjä, organisaatioita ja resursseja sekä tuottanut pelastusalalle viestintämateriaalia ja -koulutusta. Tällä hetkellä Aino toimii projektipäällikkönä pelastusalan viestinnän valtakunnallisessa kehittämishankkeessa, jossa pureudutaan pelastustoimen tutkimus- ja tiedeviestinnän kehittämiseen. Tutkimuksen, viestinnän ja hankkeiden koordinoinnin lisäksi Aino opettaa Pelastusopistolla viestintää niin alan tutkinto- kuin täydennyskoulutuksessa.

Aino on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 2003 Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitokselta yhteisöviestinnän pääaineesta. Viestinnässä Ainon sydäntä lähellä ovat erityisesti viestinnän vastuullisuuden, viestinnän ja vallan yhteenkietoutumisen, työyhteisöviestinnän sekä häiriötilanne- ja kriisiviestinnän teemat.

Kuva: Ella Hiltunen