Aino Rantamäki

Kirjoittaja työskentelee tohtorikoulutettavana Vaasan yliopistossa sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaineessa. Väitöstutkimuksessaan hän tutkii informaatioresilienssiä osana yhteiskunnallista päätöksentekoa. Rantamäki on taustaltaan kätilö, ja hän on valmistunut Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta vuonna 2018. Informaatioresilienssin lisäksi Rantamäen tutkimusintresseinä ovat muun muassa kriisivarautuminen ja -hallinta, rajapinnat ylittävän yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet sekä tiedolla johtaminen erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa.