Aino Rekola

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Suomen ympäristökeskus SYKEssä. Rekola on mukana Alueidenkäytön suunnittelun muuttuvat roolit (AAMU) -hankkeessa, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.