Anna Mikola

Kirjoittaja toimii Aalto-yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmässä tutkijatohtorina vastuualueenaan jätevesienkäsittely.