Anne Kallio

Kirjoittaja työskentelee tutkijana TETTI-hankkeessa. Hänen koulutustaustansa on TkT (innovaatiojärjestelmät) ja KTM. Kirjoittajalla on kokemusta myös mikroyritystoiminnasta ja järjestöistä. Viimeisimmät työtehtävät liittyvät työllisyyden tukemisen kehittämiseen.