Anne-Marie Välikangas

Kirjoittaja työskentelee finanssineuvoksena valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla. Välikankaan työnkuvaan kuuluu monipuolisesti tehtäviä osaston toiminnan ja talouden suunnittelusta ja sisäisestä hallinnosta kuntien digitalisaation edistämiseen.