Antti Kaihovaara

Blogin kirjoittaja tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Hän oli mukana Rambollin johtamassa hankkeessa Suomen arktisen osaamisen kaupallistamisen, tuotteistamisen, viennin ja näkyvyyden luomisen esteet, kannustimet ja instrumentit.

Suomi voi hyötyä arktisen alueen talouskehityksestä, mutta strateginen päätöksenteko edellyttäisi nykyistä suurempaa priorisointia. Jos arktisella osaamisella tarkoitetaan ”Suomen arkista osaamista”, eivät tuotteistamisen, kaupallistamisen ja viennin edistämisen esteet sekä kannustimet voi lähtökohtaisesti juuri erota muista sektoreista.