Antti Parjanne

Kirjoittaja toimii asiantuntijana ja tutkijana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Vesikeskuksessa tulvariskien hallinnan suunnittelun tehtävissä sekä tulvariskiasiantuntijana SYKE:n ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä Tulvakeskuksessa. Hiljattain päättyneessä Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO) -hankkeessa hän mm. arvioi vesivarasektorin riskejä ja paikkatietoaineistojen käytön tehostamismahdollisuuksia.