Antti Pelkonen

Kirjoittaja toimii tiedeasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa, jossa hän työskentelee parhaillaan muun muassa vuoden 2019 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman sekä strategisen tutkimuksen vuoden 2019 teemapäätöksen valmistelun parissa. Pelkonen on toiminut pitkään tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tutkijana ja asiantuntijana. Hän myös dosentti Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.