Antti Rehunen

Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Hän on perehtynyt alue- ja yhdyskuntarakenteen paikkatietopohjaiseen analysointiin.