Bettina Renz

Kuva: Thomas RenzBlogin kirjoittaja Bettina Renz työskentelee Nottighamin yliopistossa apulaisprofessorina.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa hän toimii heinäkuun 2016 loppuun saakka tutkijana tutkimushankkeessa Venäjän hybridisodan ytimessä: määritelmiä, toimia, käytäntöjä ja uhkiin varautumista, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hänen tutkimuksensa erikoisalaa on strategia, turvallisuustutkimus ja Venäjän turvallisuus- ja puolustuspolitiikka.

Krimin operaation kautta kuva Venäjän armeijasta heikkona ja vanhanaikaisena on muuttunut: Venäjän nähdään löytäneen uuden tyyppisen sotataidon johon lännellä on vaikeuksia vastata.