Eero Laesterä

Kirjoittaja on vuodesta 1985 lähtien työskennellyt Perlacon Oy:ssä kuntien ja julkisen sektorin talouden tehostamiseksi. Laesterä on väitellyt hallintotieteiden tohtoriksi vuonna 2010. Hän on ollut mukana kymmenissä kuntajakoselvityksissä, sopeuttamispakettien laadinnoissa ja toiminut myös ministerin nimeämänä erityisenä kuntajakoselvittäjänä. Eero Laesterä toimi tutkijana tammikuussa 2018 päättyneessä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa, joka selvitti kuntien lakisäänteisten tehtävien kuntakohtaista vaihtelua.

Maakunta- ja sote-uudistuksen sote-osuutta odotetaan varsinkin pienissä kunnissa kuin kuntarakenteen pelastavaa enkeliä – eikä aivan syyttä. Maakunta vie kunnilta pois juuri sen osan palvelurakenteesta, minkä kanssa on ollut kaikkein hankalinta elää taloudellisesti viimeisten vuosien aikana.