Eeva-Maria Tuhkanen

Blogin kirjoittaja työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksessa ja osallistuu valtioneuvoston EU-HAVI-tutkimushankkeeseen. Tuhkasen tutkimustyö kohdistuu viherrakentamisen kasvillisuuteen, kasvualustoihin, perustamismenetelmiin ja viheralueiden ekosysteemipalveluihin.

Haitalliset vieraslajit ovat elinympäristöjen pirstoutumisen jälkeen toiseksi suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle. Vieraslajien torjunnassa jokaisen on tehtävä oma pieni siivunsa, vapaaehtoisesti ja muiden kanssa yhteistuumin. Mutta sitä, mihin yhteiset ponnistelut ensin ja voimakkaimmin suunnataan, on syytä pohtia.