Elias Laitinen

Blogin kirjoittaja on valtiotieteen maisteri ja projektitutkija Kansanvallan uudet muodot Suomessa -hankkeessa. Laitinen tarkastelee hankkeessa kansalaisaloitteita, niiden vastaanottoa, vaikutuksia ja tulevaisuudennäkymiä.

Eduskunnan tehtävä on kuitenkin sen vaikeudesta huolimatta käydä kansalaisaloitteista keskustelua, jossa punnitaan aloitteiden perusteita, niiden liittymistä suurempiin kokonaisuuksiin ja päättää aloitteiden pohjalta toimenpiteistä. Asetettua 50 000 ihmisen allekirjoittajarajaa voidaan tähänastisten kokemusten perusteella pitää melko onnistuneena.