Elina Tampio

Kirjoittaja on erikoistutkija Luonnonvarakeskuksen Biojalostusteknologiat ja tuotteet -ryhmässä. Hänen tutkimusaiheitaan ovat mm. yhdyskunnista ja maataloudesta peräisin olevien biohajoavien materiaalien hyödyntäminen ja ravinnekiertojen kehittäminen erityisesti biokaasuteknologiaa hyödyntäen. Tampion osaamisalaa ovat erityisesti biokaasuprosessin kehitys ja optimointi, ravinteiden jatkojalostusteknologiat sekä alueellisten ja paikallisten prosessointikonseptien kehittäminen.