Elina Todorov

Blogin kirjoittaja toimii tutkijana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Hän työskentelee kansallisten perus- ja ihmisoikeusindikaattorien kehittämishankkeessa, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.
 

Ihmisoikeusindikaattorien muodostaminen ei välttämättä ole kovin yksinkertaista, mutta onnistuessaan niiden käyttö on sitäkin palkitsevampaa. Parhaimmillaan ja oikein käytettynä ihmisoikeusindikaattorit tarjoavat keinon ihmisoikeuspolitiikan objektiiviseen tarkasteluun.