Emma Terämä

Kirjoittaja on Kestävän kaupungistumisen strategisen ohjelman johtaja Suomen ympäristökeskus SYKEssä. Hän on mukana erilaisissa kaupunkien kestävyyttä tutkivissa kansainvälisissä ja suomalaisissa hankkeissa, ja johtaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanketta Yksin osana elinkaarta (YSI), jossa tutkitaan yksinasumista Suomessa ja Euroopassa.