Eveliina Saari

Kirjoittaja toimii johtavana tutkijana Työterveyslaitoksella, Hyppäys digiin -yksikössä. Hän on aikuiskasvatustieteilijä ja hänen tutkimusaiheensa liittyvät digitalisoituvan työn muutokseen, uusiin työkäytäntöihin ja teknologiavälitteisen viestinnän vaikutuksiin hoivatyössä. Saari on tutkinut erityisesti julkisen sektorin palvelutyön muutosta. Hän on luonut kehittävän arvioinnin menetelmiä ja soveltanut niitä erilaisten työelämässä toteutettujen kokeilujen arviointiin.