Hanna Rinne Hanna Rinne

Kirjoittaja toimii erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Hän on tutkinut muun muassa väestöryhmittäisiä eroja terveydessä, toimintakyvyssä, kuntoutuksessa ja sote-palveluiden saatavuudessa.