Hanna Sutela

Kirjoittaja on erikoistutkija Tilastokeskuksen Yhteiskuntatilastoissa. Sutelan osaamisaluetta ovat muun muassa työolot, työllisyys, työnteon erilaiset muodot ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä.