Harri Jalonen

Kirjoittaja työskentelee professorina Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä. Lisäksi Harri Jalonen on dosenttina Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut mm. tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja pullonkauloja julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa.