Harri Jalonen

Harri Jalonen

Kirjoittaja toimii johtavana yliopettajana Turun ammattikorkeakoulussa sekä dosenttina Vaasan ja Tampereen yliopistoissa. Jalonen on tutkinut mm. tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja pullonkauloja julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa.