Heidi Auvinen

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä kestävän kehityksen ja ennakoinnin hankkeissa. Auvinen on erikoistunut päätöksentekoa tukevan ennakointitiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen eri teknologia-alueilla, kuten liikennejärjestelmät, energia- ja ilmastopolitiikka ja digitaalinen alustatalous. Tekoälyn eettisyyskysymyksiä hän on tutkinut valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeessa ”Robotiikan ja tekoälyn sääntelyn ja hyväksikäytön etiikka sekä yhteiskunnallinen hyväksyttävyys”.