Heikki Ailisto

Kirjoittaja on tutkimusprofessori VTT:llä ja hän vetää hanketta, jossa haetaan vastauksia kysymykseen: Miten saadaan digitaaliset palveluekosysteemit ja alustat Suomen menestystekijäksi? Tutkimushanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimusuunnitelmaa.
 

Alustava analyysimme näyttäisi osoittavan, että suomalaiset yritykset tuntevat aika hyvin alustatalouteen liittyvää keskustelua ja odotuksia. Sen sijaan oli hieman yllättävää, ettei useimmilla vakiintuneilla yrityksillä näytä olevan alustatalouteen liittyviä suunnitelmia tai tiekarttoja.