Heikki Hiilamo

Blogin kirjoittaja on sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistossa ja erikoistunut tutkimustyössään köyhyys- ja eriarvoisuustutkimukseen. Hiilamo johtaa Selvitys osallistavan sosiaaliturvan malleista -hanketta, jossa kartoitetaan ja arvioidaan vaihtoehtoisia osallistavan sosiaaliturvan malleja Suomelle.

Suomessa tarvitaan rohkeita kokeiluja tarkastella avoimesti ja tavoitteellisesti uusia tapoja vähentää työttömyyden aiheuttamaa osattomuutta. Ehdotamme ratkaisun hakemista vastikkeellisuuden määrittelemisestä uudelleen.