Heikki Tuomenvirta

Kirjoittaja työskentelee ryhmäpäällikkönä Ilmatieteen laitoksessa. Tuomenvirta koordinoi Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO) -hanketta, joka toteutetaan osana vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.