Helena Valve

Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). Hänen tutkimuksensa käsittelee kestävyysmurroksen ohjauksen keinoja ja politiikkaa. Keskiössä ovat mahdollisuudet edistää esimerkiksi muovijätteen ja maatalouden sivuvirtojen kestävää käyttöä neitseellisten raaka-aineiden korvaajina.