Henri Aaltonen

Kirjoittaja toimii tutkijana professori Heikki Hiilamon tutkimusryhmässä työllisyyden hoitostrategioissa. Aaltonen on mukana Selvitys osallistavan sosiaaliturvan malleista -hankkeessa, jossa kartoitetaan ja arvioidaan vaihtoehtoisia osallistavan sosiaaliturvan malleja.