Iikka Oinonen Iikka Oinonen

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Suomen ympäristökeskuksen Yhteiskunnan muutos -yksikössä. Hän on tutkinut nuorten kestävyystoimijuutta ja osallisuutta eri konteksteissa. Lisäksi hän on kiinnostunut ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen vaikuttavuudesta.