Ilona Hankonen

Kirjoittaja toimii projektitutkijana Turun yliopistossa. Hankosen tutkimusalaa on ympäristön kulttuuriset merkitykset ja erityisesti luonnonympäristö. Ilona Hankonen työskentelee Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä -hankkeessa, jossa hän toteuttaa Porin tulvasuojelun ja hulevesiratkaisujen sosiaalisia ja kulttuurisia aspekteja käsittelevää tapaustutkimusta.