Inkeri Tanhua

Kirjoittaja työskentelee tutkijana SEGLI-hankkeessa (Segregaation lieventäminen ja tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä -kehittämishanke, 2016–2019), sekä kirjoittaa väitöskirjaa sukupuolenmukaisen segregaation syistä Hankenilla. Aiemmin Tanhua on kirjoittanut tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä raportteja ja julkaisuja esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle ja toiminut tutkijana Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n selvityksissä.