Iris Mäntylä Iris Mäntylä

Iris työskentelee ilmasto- ja ympäristöpolitiikan parissa ja on perehtynyt esimerkiksi EU-ympäristölainsäädännönuudistuksiin. Lainsäädännön ohella Iris on erikoistunut hiilimarkkinoihin ja ilmastoyksiköihin perustuviin väittämiin työssään ja pro gradu -tutkielmassaan. Iris toimii Gaia Consultingilla asiantuntijana.