Jaakko Lähteenmäki

Kirjoittaja työskentelee VTT:llä johtavana tutkijana osaamisalueenaan terveydenhuollon ja omahoidon tietojärjestelmät ja sovellukset.  Hän on mukana useissa hankkeissa, joissa kehitetään ja pilotoidaan terveydenhoitoa tukevaa uutta teknologiaa. 

Uusien teknologiainnovaatioiden avulla vastuuta omasta terveydestä voidaan siirtää aikaisempaa enemmän kansalaiselle itselleen ja näin saavuttaa huomattavia säästöjä terveydenhuollossa. Ketterät kokeilut ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään sovittamaan uusi teknologia organisaatioiden ja käyttäjien tarpeisiin.