Jaakko Mannio


Kirjoittaja on ryhmäpäällikkö Suomen ympäristökeskuksessa. Mannio koordinoi haitallisten aineiden kartoittamista ja seurantaa ympäristössä. Hän vetää hanketta, jossa luodaan kokonaiskuvaa Lappiin kulkeutuvista ympäristömyrkyistä, muutoksista niiden pitoisuuksissa, tulevaisuuden skenaarioista, vaadittavista riskinhallintatoimenpiteistä ja tulevista tiedontarpeista. Tämän arvion perusteella tehdään ehdotuksia siitä, millaisiin toimiin Suomen tulisi ryhtyä.
 

Olisi selkeä edistysaskel, että keskustelu niin ympäristölle vaarallisten aineiden kuin ihmisen altistumisen merkityksestäkin kehittyisi järkevän ja monisuuntaisen riskikommunikaation suuntaan, ja vieläpä perustuisi mitattuun tietoon.  Sovitaan siis, että tietoyhteiskunnassa "suomalainen ei usko ennen kuin näkee – mustaa valkoisella".