Jaana Pakarinen

Blogin kirjoittaja on vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaisten henkilöiden työllistymistä edistävän Vates-säätiön toimitusjohtaja. Pakarinen toimii asiantuntijajana Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki -hankkeessa, jonka tuloksena syntyy yhteenveto vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä estävistä ja mahdollistavista tekijöistä, suositeltava ja vaihtoehtoinen toimintamalli vammaisten henkilöiden yrittäjyyden edistämiseen Suomessa sekä toimenpidesuunnitelmat toimintamallien käyttöönottoon. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.
 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016. Yleissopimuksen 27 artiklassa on osapuolten sopimus työn ja työllistymisen edistämisestä. Jo 1950-luvulla Kansainvälinen työjärjestö ILO korosti vammaisten henkilöiden työllisyyden edistämistä eri tavoin. Jokin on silti vielä kesken. Käytännön asioiden hoito ja niistä koituvat kustannukset nostavat vammaisen henkilön yrittäjäksi ryhtymisen kynnyksen usein liian korkeaksi.