Jarmo Viteli

Jarmo Viteli toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksessa. Hän on tutkinut jo 1980-luvulta lähtien opetusteknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita oppimisessa ja opetuksessa. Viteli toimi laajan tietoyhteiskunta-ohjelman, eTampere, johtajana vuosina 2001–2005 ja vuosina 20132014 SRI International tutkimuskeskuksessa Piilaaksossa vierailevana tutkijana. Vuonna 1990 hän perusti Interaktiivinen teknologia koulutuksessa (ITK) konferenssin joka on siitä lähtien toiminut vuosittain opettajien, tutkijoiden, opetusalan päättäjien ja alan yritysmaailman kohtauspaikkana. Konferenssiin osallistui vuonna 2016 yli 2000 osallistujaa ja sen yksi suurimmista alan tapahtumista Euroopassa.

Koulujen digitalisaatioprosessi on edelleen kokeilevaa ja alkuvaiheessa. On kuitenkin hyvä huomata, että suomalaiset opettajat ovat keskimäärin kehittämismyönteisiä ja suhtautuvat avoimesti uusiin asioihin.