Jenni Blomgren Jenni Blomgren

Kirjoittaja toimii tutkimuspäällikkönä Kelan tutkimusyksikössä. Hän on tehnyt useita vuosia sairauspäivärahaan, kuntoutukseen, työkyvyttömyyseläkkeisiin ja muihin etuuksiin sekä sote-palvelujärjestelmään liittyvää tutkimusta.