Johanna Laakso

Kirjoittaja on erikoistutkija Luonnonvarakeskuksen Biojalostusteknologiat ja tuotteet -ryhmässä. Laakso on taustaltaan maaperätieteilijä ja kiinnostunut erityisesti kasvinravinteiden kemiasta maatalousmaissa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät maatalouden ravinnekiertojen optimointiin mm. biokaasuteknologiaa hyödyntämällä ja maatalouden vesiensuojeluun.