Johanna Sammalmaa

Kirjoittaja on tohtorikoulutettava Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Sammalmaa työskentelee tutkijana valtioneuvoston selvityshankkeessa ”Innovatiiviset menettelyt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa”.