Johanna Yliskylä-Peuralahti

Blogin kirjoittaja Johanna Yliskylä-Peuralahti työskentelee projektipäällikkönä Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa.

Johanna Yliskylä-Peuralahden vastuualaa ovat erityisesti merikuljetukset ja satamatoiminnot, meriliikenteen sääntely ja ympäristöpolitiikka sekä näihin liittyvä tutkimus ja kansainväliset hankkeet.

Yliskylä-Peuralahti koordinoi tutkimushanketta Polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristövaatimusten yhteensovittaminen Suomessa (POLARCODE), joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Painolastivesisopimuksella on iso merkitys etenkin suomalaisten meriteknologiayritysten kannalta. Sopimuksen hyväksyminen lisää painolastivesilaitteistojen ja niitä koskevien asennus- ja suunnittelutöiden kysyntää sekä uusissa että olemassa olevissa laivoissa.