Jonna Lehtinen-Salo

Blogin kirjoittaja työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä innovaatiopolitiikan EU- ja kansainvälisten asioiden parissa kehittämispäällikkönä. Lehtinen-Salo toimii ohjausryhmän puheenjohtajana hankkeessa, jossa selvitetään miten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen (TKI) vaikuttavuutta voitaisiin lisätä EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman kautta.