Joona Myllärniemi Joona Myllärniemi

Kirjoittaja on ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriopiskelija Helsingin yliopistosta. Opinnoissaan hän on keskittynyt erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään sekä kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edistäviin ohjauskeinoihin.