Joonas Ollonqvist

Kirjoittaja on erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hän on erikoistunut tuloerojen ja työnteon taloudellisten kannustimien tutkimukseen.