Juho Vaiste

Kirjoittaja työskentelee projektitutkijana Turun yliopistossa. Hän tutkii tekoälyteknologioiden eettisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.