Juho Vesa

Blogin kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopistolla tutkijatohtorina. Juho Vesa on tutkinut muun muassa poliittisen päätöksenteon avoimuutta ja median roolia politiikassa. Vesa on mukana Kaikki mukaan? Avoin hallinto ja uudet osallistumismuodot (KAMU) -tutkimushankkeessa, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Monen lainvalmistelua tekevän virkamiehen mielestä valmistelun aikataulut ovat usein liian tiukkoja ja valmisteluun ei ole varattu ministeriöissä riittävästi resursseja. Tämä voi heikentää lainvalmistelun avoimuutta ja laatua. Virkamiesten mielestä tiukat aikataulut johtavat muun muassa siihen, että ohjeellisia lausuntoaikoja ei voida aina noudattaa, sidosryhmiä ei ehditä kuulla kovin laajasti ja vaikutusarvioinnit joudutaan tekemään liian nopeasti.