Julia Jousilahti

Julia Jousilahti

Kirjoittaja on Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisessa yhteiskunnassa -hankkeen vastuullinen vetäjä. Jousilahti työskentelee Demos Helsingissä vanhempana asiantuntijana ja on erikoistunut demokratian tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Juliaa kiinnostaa, miten yhteiskunnallinen osallistuminen muuttuu, kun perinteiset osallistumisen tavat ovat menettäneet puhtiaan ja uudet muodot vahvistuvat.