Jussi Simpura


Blogin kirjoittaja on työskennellyt tutkimusprofessorina ja strategia-asiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Hän on taustaltaan yhteiskuntatieteilijä ja tilastomies ja on työskennellyt aikaisemmin muun muassa alkoholitutkijana ja tilastojohtajana elinolotilastoinnissa. Hänen työkenttäänsä THL:ssa ovat kuuluneet erilaiset strategiakysymykset, niiden joukossa tietovarantoihin ja tiedonkäyttöön liittyvät kysymykset. Nykyään eläkeläisenäkin hänellä on ollut toimeksiantotehtäviä muun muassa tiedonkäytön kysymysten äärellä.

 

”Mitä laatu voi tarkoittaa TEAS-selvityksien kaltaisissa tuotteissa?  Peruslähtökohta on sama kuin kaikissa tietotuotteissa, nimittäin kritisoitavuus. Laadukas selvitys kertoo, miten selvitystehtävää on tulkittu ja täsmennetty, mitä on tehty ja mistä lähtökohdista, millaisin oletuksin ja tavoittein, mitä aineistoja ja menetelmiä käyttäen ja millaista päättelytapaa noudattaen. Näin selvityksen käyttäjällä on mahdollisuus tulosten ja johtopäätösten perusteltuun arvioon ja kritiikkiin.”
 

…vaikka taustalla kaihertaakin: ”Kokemus kertoo, että kyllä mehukas luulo kuivakkaan tiedon helposti voittaa”.